34.403, H

Motie-Van Weerdenburg (PVV) c.s. over een spijtoptantenregeling voor gemengde statushouderpandenIn deze motie wordt de regering verzocht een spijtoptantenregeling in te voeren voor gemengde ‘statushouderpanden’, zodat woningzoekenden binnen zes maanden na acceptatie van zo’n woning hun eerdere plaats op de wachtlijst weer kunnen innemen als zij weg willen uit het ‘statushouderpand’.Kerngegevens

nummer 34.403, H
ingediend 5 juli 2016
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 12 juli 2016 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. De PVV-fractie stemde voor.
indiener(s) V.D.D. van Weerdenburg (PVV)
mede ondertekend door R.G.J. Dercksen (PVV)
M.H.M. Faber-van de Klashorst (PVV)
A.W.J.A. van Hattem (PVV)
A. Kops (PVV)
G. Markuszower (PVV)
G.A. van Strien (PVV)
dossier(s) Uitbreiding werkgebied toegelaten instellingen met het oog op het huisvesten van vergunninghouders (34.403)
behandelende commissie(s) commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)