34.430, N

Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over de afschaffing van de Eerste KamerIn deze motie spreekt de Eerste Kamer uit de inzet op de afschaffing van de Eerste Kamer te ondersteunen.Kerngegevens

nummer 34.430, N
ingediend 4 februari 2020
bij Het debat over (1) het eindrapport van de Staatscommissie parlementair stelsel, (2) het eerste deel van de kabinetsreactie (EK 34.430, F), (3) de uitvoering van de Motie-Schalk (EK 35.300, L) en (4) de tot dusver gevoerde correspondentie met de regering over dit onderwerp.
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 11 februari 2020 na hoofdelijke stemming met 14 stemmen voor (FVD en PVV) en 58 stemmen tegen verworpen. De OSF-fractie was niet aanwezig bij de stemming.
indiener(s) A.W.J.A. van Hattem (PVV)
mede ondertekend door I.A. Bezaan (PVV)
M.H.M. Faber-van de Klashorst (PVV)
A.J.M. van Kesteren (PVV)
G.A. van Strien (PVV)
dossier(s) Staatscommissie Parlementair Stelsel (34.430)
behandelende commissie(s) commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)