34.485 VI, C

Motie-Engels (D66) c.s. om de mogelijke tekorten en achterblijvende prestaties bij rechtspraak, Openbaar Ministerie en politie tot een minimum te reducerenIn deze motie wordt de regering verzocht met genoemde ketenpartners te inventariseren welke de meest noodzakelijke maatregelen zijn om aan de meest noodzakelijke financiële problemen nog dit jaar tegemoet te komen en daaraan vervolgens bij de Najaarsnota met behulp van financiële instrumenten als onderuitputting, kasschuif of herschikking van middelen tegemoet te komen, en de Kamer daarover te berichten.Kerngegevens

nummer 34.485 VI, C
ingediend 5 juli 2016
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 12 juli 2016 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. VVD en PVV stemden tegen.
indiener(s) J.W.M. Engels (D66)
mede ondertekend door J.P. Backer (D66)
S.C. van Bijsterveld (CDA)
M.H. Bikker (ChristenUnie)
D.J.H. van Dijk (SGP)
A.G.J.M. Rombouts (CDA)
R.F. Ruers (SP)
M.H.A. Strik (GroenLinks)
dossier(s) Wijziging begrotingsstaten Veiligheid en Justitie 2016 (voorjaarsnota) (34.485 VI)
behandelende commissie(s) commissie voor Veiligheid en Justitie (V&J)