34.854, H

Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over uitstel van de bekrachtiging en publicatie van de intrekkingswetIn deze motie wordt de regering opgeroepen, indien het intrekkingswetsvoorstel wordt aangenomen, de bekrachtiging en publicatie in het Staatsblad uit te stellen totdat de rechter op de vordering over de intrekking van het raadgevend referendum en het terugwerkend karakter van de intrekkingswet heeft beslist.Kerngegevens

nummer 34.854, H
ingediend 3 juli 2018
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 10 juli 2018 na hoofdelijke stemming met 9 stemmen voor (PVV) en 66 stemmen tegen (VVD, CDA, D66, ChristenUnie, SGP SP, GroenLinks, PvdA, PvdD, 50PLUS en OSF) verworpen.
indiener(s) A.W.J.A. van Hattem (PVV)
mede ondertekend door R.G.J. Dercksen (PVV)
A.J.M. van Kesteren (PVV)
D.J. van der Sluijs (PVV)
dossier(s) Intrekking van de Wet raadgevend referendum (34.854)
behandelende commissie(s) commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)