35.000, I

Motie-Van Apeldoorn (SP) c.s. over de belastingdruk voor woningcorporatiesIn deze motie wordt de regering verzocht om ruim voor het uitbrengen van de voorstellen voor het Belastingplan 2020 te onderzoeken of de totale belastingdruk voor de woningcorporaties de afgesproken investeringen in de nieuwbouw van sociale huurwoningen en de verduurzaming van de bestaande sociale huurwoningen in de weg staat en zo nodig met mitigerende maatregelen te komen.Kerngegevens

nummer 35.000, I
ingediend 20 november 2018
behandelstatus vervallen
toelichting behandelstatus Op 27 november 2018 aangehouden en later betrokken bij de behandeling van het pakket Belastingplan 2019 c.a. Vervallen op 24 september 2019 op basis van artikel 93, derde lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer.
indiener(s) E.B. van Apeldoorn (SP)
mede ondertekend door H.A. Binnema (GroenLinks)
H. ten Hoeve (OSF)
F. Köhler (SP)
J.G. Nagel (50PLUS)
A. Postema (PvdA)
dossier(s) Miljoenennota 2019 (35.000)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)

Bijzonderheden

Deze motie werd ingediend tijdens de Algemene financiële beschouwingen op 20 november 2018. Op 27 november 2018 werd de motie aangehouden om later betrokken te worden bij de behandeling van het pakket Belastingplan 2019 c.a..

Tijdens de behandeling van het pakket Belastingplan c.a. op 11 december 2018 werd de motie-Köhler (SP) c.s. over de investeringsruimte voor woningcorporaties (EK 35.030, F) ingediend. Die motie werd op 18 december 2018 verworpen.