35.000, K

Motie-Postema (PvdA) c.s. over het inzichtelijk maken van de lessen die de regering trekt uit de financieel-economische crisisIn deze motie wordt de regering verzocht om de lessen die zij trekt uit de financieel-economische crisis voor het toenmalige, huidige en toekomstige regeringsbeleid inzichtelijk te maken en de Kamer hierover ten laatste 1 april 2019 te informeren.Kerngegevens

nummer 35.000, K
ingediend 20 november 2018
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 27 november 2018 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. PvdA, GroenLinks, PvdD, 50PLUS en SP stemden voor.
indiener(s) A. Postema (PvdA)
mede ondertekend door E.B. van Apeldoorn (SP)
H.A. Binnema (GroenLinks)
F. van Leeuwen (PvdD)
E.M. Sent (PvdA)
dossier(s) Miljoenennota 2019 (35.000)

Bijzonderheden

De Eerste Kamercommissie voor Financiën (FIN) heeft op 10 september 2019 de brief van de minister van Financiën van 19 juli 2019 (EK, S) over de lessen die kunnen worden getrokken uit de financieel-economische crisis van 2007 tot en met 2013 (naar aanleiding van deze motie) voor kennisgeving aangenomen. Desgewenst kan het onderwerp betrokken worden bij de Algemene financiële beschouwingen van 19 november 2019.