35.084, H

Motie-Van Apeldoorn (SP) c.s. over het vooralsnog niet in werking laten treden van artikel X van het wetsvoorstel "Verzamelwet Brexit"In deze motie wordt de regering verzocht de noodsituaties waarop zij artikel X van toepassing acht nader te speciferen, en artikel X niet in werking te laten treden voordat zij deze nadere invulling heeft voorgelegd aan beide Kamers.Kerngegevens

nummer 35.084, H
ingediend 19 maart 2019
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 26 maart 2019 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. GroenLinks, PvdD en SP stemden voor.
indiener(s) E.B. van Apeldoorn (SP)
mede ondertekend door A.M.V. Gerkens (SP)
M.J.M. Kox (SP)
F.C.W.C. Lintmeijer (GroenLinks)
M.P. Meijer (SP)
H.W. Overbeek (SP)
G.A.T.M. Reuten (SP)
C. Teunissen (PvdD)
dossier(s) Verzamelwet Brexit (35.084)
behandelende commissie(s) commissie voor Europese Zaken (EUZA)