35.154, N

Motie-Prast (PvdD) c.s. over het altijd voorleggen van besluiten tot wijziging van de bescherming van investeringen aan het Nederlandse parlementIn deze motie wordt de regering verzocht in EU-verband te bevorderen dat uitbreiding van de bescherming van investeringen in CETA of in andere handelsverdragen altijd wordt voorgelegd aan de nationale parlementen.

Als dit niet in EU-verband lukt wordt de regering verzocht vast te leggen dat besluiten tot wijziging van de bescherming van investeringen altijd aan het Nederlandse parlement worden voorgelegd.Kerngegevens

nummer 35.154, N
ingediend 11 juli 2022
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 12 juli 2022 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. Fractie-Nanninga, GroenLinks, SP, PvdD, Fractie-Otten, PVV, SGP en FVD stemden voor.
indiener(s) H.M. Prast (PvdD)
mede ondertekend door E.B. van Apeldoorn (SP)
A.J.A. Beukering (Nanninga)
M.H.M. Faber-van de Klashorst (PVV)
F. Karimi (GroenLinks)
dossier(s) Goedkeuring Brede Economische en Handelsovereenkomst tussen Canada en de Europese Unie (CETA) (35.154)
behandelende commissie(s) commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)