35.213, J

Motie-Ester (ChristenUnie) c.s. over de nieuwe studieregeling met ingang van het studiejaar 2020-2021In deze motie wordt de regering verzocht met een creatieve oplossing te komen zodat Wajongers bij de ingang van het komende studiejaar 2020-2021 kunnen beschikken over de nieuwe studieregeling.Kerngegevens

nummer 35.213, J
ingediend 19 mei 2020
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 26 mei 2020 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. De PVV-fractie stemde tegen.
indiener(s) P. Ester (ChristenUnie)
mede ondertekend door R.G. de Bruijn-Wezeman (VVD)
J. van Pareren (FVD)
P. Schalk (SGP)
C.P.W.J. Stienen (D66)
dossier(s) Verdere activering participatie jonggehandicapten en harmonisatie Wajongregimes (35.213)
behandelende commissie(s) commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
uitvoeringsstatus uitgevoerd


Uitvoering