35.295, W

Nader gewijzigde motie-Van Rooijen (50PLUS) c.s. over eenduidige wetgeving en eenduidige interpretatie van wetgevingIn deze motie wordt de regering gevraagd de kwestie dat het geen incident meer is dat de rechter wetgeving anders interpreteert dan de oorspronkelijke bedoeling van de wetgever terwijl eenduidige wetgeving en interpretatie van wetgeving een wezenlijk element is van de rechtsstaat, onverwijld te agenderen op basis van een grondige inventarisatie en de Kamer te berichten over inzet, voortgang en conclusie hiervan.Kerngegevens

nummer 35.295, W
ingediend 8 februari 2022
gewijzigd 15 maart 2022
bij debat over rechtsstatelijkheid, grondrechten en democratie in de Europese Unie
behandelstatus gewijzigd
aangenomen
toelichting behandelstatus Op 15 maart 2022 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. D66, PVV, ChristenUnie, CDA en VVD stemden tegen.
indiener(s) M.J. van Rooijen (50PLUS)
mede ondertekend door M.H.H. Baay-Timmerman (50PLUS)
H. Otten (Otten)
dossier(s) EU en de rechtsstaat (35.295)
behandelende commissie(s) commissie voor Europese Zaken (EUZA)
commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)
commissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA)
uitvoeringsstatus niet uitgevoerd