35.452, C

Motie-Kluit (GroenLinks) c.s. over het inzetten van afgeven COVID-19 garanties en kredieten ten behoeve van stimuleren van investeringen in duurzaamheidsmaatregelenIn deze motie wordt de regering verzocht te komen tot een plan hoe de COVID-19 garanties (en kredieten) komende periode alsnog ingezet kunnen worden om bedrijven in de landbouw- en visserijsector te stimuleren te investeren in duurzaamheidsmaatregelen, en daarin mee te nemen welke maatregelen genomen kunnen worden om te voorkomen dat de covid kredieten een rem worden op verduurzaming.Kerngegevens