35.473, D

Motie-Kox (SP) c.s. over het niet-uitkeren door ondernemingen van bonussen en dividenden in 2020 en 2021In deze motie wordt de regering verzocht om het niet-uitkeren door ondernemingen van bonussen en dividenden in 2020 en 2021 als voorwaarde te verbinden aan het aanspraak kunnen maken op uitkeringen in het kader van de NOW.Kerngegevens

nummer 35.473, D
ingediend 6 juli 2020
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 7 juli 2020 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. GroenLinks, SP, 50PLUS, PvdA, OSF, PVV en PvdD stemden voor.
indiener(s) M.J.M. Kox (SP)
mede ondertekend door G. Gerbrandy (OSF)
R. van Gurp (GroenLinks)
M.J. van Rooijen (50PLUS)
E.M. Sent (PvdA)
C. Teunissen (PvdD)
dossier(s) Derde incidentele suppletoire begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2020 inzake noodpakket banen en economie 2.0 (35.473)
behandelende commissie(s) commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)