35.473, E

Motie-Van Rooijen (50PLUS) c.s. over een Deltaplan WerkIn deze motie wordt de regering verzocht om bij de augustusbesluitvorming met een Deltaplan Werk te komen waarin een substantieel bedrag wordt vrijgemaakt voor noodzakelijk om- en bijscholing om mensen, die door de COVID-19 crisis hun baan hebben verloren of zullen verliezen te helpen op de arbeidsmarkt en daarmee hun inkomenspositie verbeteren.Kerngegevens

nummer 35.473, E
ingediend 6 juli 2020
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 7 juli 2020 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. Fractie-Otten, GroenLinks, SP, 50PLUS, PvdA, OSF, PVV, PvdD en ChristenUnie stemden voor.
indiener(s) M.J. van Rooijen (50PLUS)
mede ondertekend door M.H.H. Baay-Timmerman (50PLUS)
F.J.M. Crone (PvdA)
G. Gerbrandy (OSF)
R. van Gurp (GroenLinks)
M.J.M. Kox (SP)
J. van Pareren (FVD)
C. Teunissen (PvdD)
dossier(s) Derde incidentele suppletoire begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2020 inzake noodpakket banen en economie 2.0 (35.473)
behandelende commissie(s) commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)