35.529, H

Motie-Faber-Van de Klashorst (PVV) c.s. over aanpassing van de statuten van Invest InternationalIn deze motie wordt de regering verzocht om de statuten aan te passen dat direct overstappen onmogelijk is.Kerngegevens

nummer 35.529, H
ingediend 6 juli 2021
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 13 juli 2021 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. Fractie-Nanninga, Fractie-Otten, GroenLinks, SP, PvdA, PVV en PvdD stemden voor.
indiener(s) M.H.M. Faber-van de Klashorst (PVV)
mede ondertekend door I.A. Bezaan (PVV)
A.W.J.A. van Hattem (PVV)
A.J.M. van Kesteren (PVV)
G.A. van Strien (PVV)
dossier(s) Machtigingswet oprichting Invest International (35.529)
behandelende commissie(s) commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)