35.529, M

Motie-Prast (PvdD) c.s. over het uitsluitend ondersteunen van projecten en activiteiten zonder gedolven kobalt uit KongoIn deze motie wordt de regering verzocht om ervoor zorg te dragen dat Invest International uitsluitend projecten en activiteiten ondersteunt waarvan onomstotelijk vaststaat dat ze geen gebruik zullen maken van kobalt dat is gedolven in Kongo.Kerngegevens

nummer 35.529, M
ingediend 6 juli 2021
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 13 juli 2021 is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. SGP, Fractie-Nanninga, GroenLinks, SP, PvdA, OSF, D66, PVV en PvdD stemden voor.
indiener(s) H.M. Prast (PvdD)
mede ondertekend door E.B. van Apeldoorn (SP)
F.J.M. Crone (PvdA)
M.H.M. Faber-Van de Klashorst (PVV)
G.A. van Strien (PVV)
dossier(s) Machtigingswet oprichting Invest International (35.529)
behandelende commissie(s) commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)
uitvoeringsstatus niet uitgevoerd