35.531, I

Motie-Faber-Van de Klashorst (PVV) c.s. over lokale overheden te verplichten een bindend advies uit te brengen tijdens de vergunningverlening voor geothermieIn deze motie wordt de regering verzocht lokale overheden (met name provincies en gemeenten) verplicht te stellen bindend advies uit te brengen tijdens de vergunningverlening voor geothermie.Kerngegevens

nummer 35.531, I
ingediend 4 oktober 2022
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 11 oktober 2022 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. Fractie-Otten en PVV stemden voor. De OSF was afwezig bij de stemming.
indiener(s) M.H.M. Faber-van de Klashorst (PVV)
mede ondertekend door I.A. Bezaan (PVV)
A.W.J.A. van Hattem (PVV)
A.J.M. van Kesteren (PVV)
G.A. van Strien (PVV)
dossier(s) Aanpassing van het vergunningsstelsel voor opsporen en winnen van aardwarmte (35.531)
behandelende commissie(s) commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)