35.570, J

Motie-Van Rooijen (50PLUS) c.s. over indexatie van pensioenenIn deze motie wordt de regering verzocht om indexatie van pensioenen dichter bij te brengen door het hanteren van een vaste rekenrente van ten minste 2%, gedurende de transitieperiode naar het beoogde nieuwe pensioenstelsel.Kerngegevens

nummer 35.570, J
ingediend 27 oktober 2020
behandelstatus aangehouden
toelichting behandelstatus Op 3 november 2020 aangehouden.
vervaldatum aanhouding 22 juni 2021
indiener(s) M.J. van Rooijen (50PLUS)
mede ondertekend door M.H.M. Faber-Van de Klashorst (PVV)
dossier(s) Miljoenennota 2021 (35.570)
behandelende commissie(s) commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)