35.570, K herdruk

Motie-Van Rooijen (50PLUS) c.s. over het in dezelfde mate laten stijgen van de arbeidskorting en de ouderenkortingIn deze motie wordt de regering verzocht om de arbeidskorting en de ouderenkorting in ongeveer dezelfde mate te laten stijgen.Kerngegevens

nummer 35.570, K herdruk
ingediend 27 oktober 2020
behandelstatus aangehouden
toelichting behandelstatus Op 3 november 2020 aangehouden.
vervaldatum aanhouding 22 juni 2021
indiener(s) M.J. van Rooijen (50PLUS)
mede ondertekend door M.H.M. Faber-Van de Klashorst (PVV)
G.A. van Strien (PVV)
dossier(s) Miljoenennota 2021 (35.570)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)