35.788, F

Motie-Rosenmöller (GroenLinks) c.s. over hervorming van het stelsel van jeugdzorgIn deze motie wordt de regering verzocht het overleg met de gemeenten om tot een gewenste hervorming van het stelsel van jeugdzorg te komen te herstellen zonder dat dit belast wordt met de bezuinigingen uit het coalitieakkoord maar gebaseerd op alle conclusies en aanbevelingen van de commissie van wijzen.Kerngegevens

nummer 35.788, F
ingediend 15 februari 2022
bij het debat naar aanleiding van de regeringsverklaring
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 22 februari 2022 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. D66, CDA, VVD, ChristenUnie en FVD stemden tegen.
indiener(s) P. Rosenmöller (GroenLinks)
mede ondertekend door M.H.H. Baay-Timmerman (50PLUS)
M.H.M. Faber-van de Klashorst (PVV)
R.A. Janssen (SP)
N.K. Koffeman (PvdD)
L.P. van der Linden (Nanninga)
H. Otten (Otten)
A.C.M. Raven (OSF)
P. Schalk (SGP)
M.L. Vos (PvdA)
dossier(s) Kabinetsformatie 2021 (35.788)
behandelende commissie(s) commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
uitvoeringsstatus uitgevoerd

Bijzonderheden

Op 15 maart 2022 is de

ingediend. Deze motie is op 22 maart 2022 door de Eerste kamer aangenomen.Uitvoering