35.788, T

Motie-Rosenmöller (GroenLinks) c.s. over uitvoering van de motie over de hervorming van de jeugdzorg (EK 35.788, F)In deze motie wordt de regering verzocht uiterlijk 15 april 2022 de Kamer te informeren over hoe zij de aangenomen motie over de hervorming van de jeugdzorg (EK 35.788, F) wil uitvoeren.Kerngegevens

nummer 35.788, T
ingediend 15 maart 2022
bij de heropening van het debat naar aanleiding van de regeringsverklaring
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 22 maart 2022 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. D66, ChristenUnie, CDA en VVD stemden tegen. De OSF was niet aanwezig bij de stemming.
indiener(s) P. Rosenmöller (GroenLinks)
mede ondertekend door J. Dessing (FVD)
M.H.M. Faber-van de Klashorst (PVV)
R.A. Janssen (SP)
N.K. Koffeman (PvdD)
A. Nanninga (Nanninga)
H. Otten (Otten)
A.C.M. Raven (OSF)
M.J. van Rooijen (50PLUS)
P. Schalk (SGP)
M.L. Vos (PvdA)
dossier(s) Kabinetsformatie 2021 (35.788)
behandelende commissie(s) commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
uitvoeringsstatus uitgevoerd


Uitvoering