35.871, D

Motie-Veldhoen (GroenLinks) c.s. over een onderzoek naar sanctieverzwarende effecten door stapeling van wettenIn deze motie wordt de regering verzocht om (bijvoorbeeld) het WODC een integraal en wetssystematisch onderzoek te laten uitvoeren naar de effecten van stappeling van wetten met verzwaring van sancties, waarbij in het bijzonder de gevolgen voor de effectiviteit en proportionaliteit van het strafrechtelijke sanctiestelsel worden onderzocht, zowel in Nederland als in een Europees (rechts)vergelijkend perspectief.Kerngegevens

nummer 35.871, D
ingediend 14 februari 2023
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 7 maart 2023 na hoofdelijke stemming met 35 stemmen voor (OSF, PvdA, GroenLinks, D66, SP, PvdD, ChristenUnie, 50PLUS, FVD en Fractie-Frentrop) en 34 stemmen tegen (CDA, VVD, Fractie-Nanninga, Fractie-Otten, PVV en SGP) aangenomen.
indiener(s) G.V.M. Veldhoen (GroenLinks)
mede ondertekend door M.H.H. Baay-Timmerman (50PLUS)
J.P. Backer (D66)
B.O. Dittrich (D66)
T.U. Hiddema (Frentrop)
R.A. Janssen (SP)
P. Nicolaï (PvdD)
A.C.M. Raven (OSF)
J. Recourt (PvdA)
H.J.J. Talsma (ChristenUnie)
dossier(s) Verhoging wettelijk strafmaximum doodslag (35.871)
uitvoeringsstatus niet uitgevoerd