35.899, J

Motie-Otten (Fractie-Otten) c.s. over het aanstellen van een Chief Medical OfficerIn deze motie wordt de regering verzocht om de kortst mogelijke termijn, in navolging van landen zoals het Verenigd Koninkrijk en Canada, een Chief Medical Officer aan te stellen die direct rapporteert aan de minister-president en die de Corona-maatregelen op vertouwenwekkende en heldere wijze kan communiceren naar de bevolking en zo mede de maatschappelijke polarisatie onder controle kan krijgen.Kerngegevens