35.899, M

Motie-Otten (Fractie-Otten) c.s. over gespecialiseerde coronacentraIn deze motie wordt de regering opgeroepen om zo snel mogelijk concrete plannen uit te werken, in samenspraak met medische professionals, om gespecialiseerde coronacentra op korte termijn operationeel te hebben.Kerngegevens

nummer 35.899, M
ingediend 23 november 2021
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 30 november 2021 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. SGP, Fractie-Nanninga, FVD, Fractie-Otten en PVV stemden voor.
indiener(s) H. Otten (Otten)
mede ondertekend door J.W.E. de Vries (Otten)
dossier(s) Goedkeuringswet derde verlenging geldingsduur Twm covid-19 (35.899)
behandelende commissie(s) commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)
commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)