35.899, M

Motie-Otten (Fractie-Otten) c.s. over gespecialiseerde coronacentraIn deze motie wordt de regering opgeroepen om zo snel mogelijk concrete plannen uit te werken, in samenspraak met medische professionals, om gespecialiseerde coronacentra op korte termijn operationeel te hebben.Kerngegevens