35.925, H

Motie-Van Strien (PVV) c.s. over het stoppen van de massa-immigratie en het versneld afbouwen van de verhuurderheffingIn deze motie wordt de regering verzocht de massa-immigratie te stoppen en de hieruit voortvloeiende besparing in te zetten voor de woningbouw voor onze Nederlandse woningzoekenden.

In deze motie wordt de regering ook verzocht versneld de verhuurderheffing af te bouwen.Kerngegevens

nummer 35.925, H
ingediend 16 november 2021
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Na stemming bij zitten en opstaan op 23 november 2021 verworpen. Fractie-Nanninga, FVD, Fractie-Otten en PVV stemden voor.
indiener(s) G.A. van Strien (PVV)
mede ondertekend door M.H.M. Faber-van de Klashorst (PVV)
P.M.L. Frentrop (FVD)
dossier(s) Miljoenennota 2022 (35.925)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)
commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)