35.925 XIV, K

Motie-Koffeman (PvdD) c.s. over de uitvoering van het bestemmingsplan dat voorziet in de vestiging van het Meta-datacenter in ZeewoldeIn deze motie wordt de regering verzocht haar publiekrechtelijke bevoegheden te gebruiken op zodanige wijze dat uitvoering van het bestemmingsplan dat in de vestiging van het Meta-datacenter in Zeewolde voorziet, juridisch niet mogelijk zal zijn totdat mede in het kader van de Nationale omgevingsvisie, is vastgesteld dat die vestiging niet strijdig is met het rijksbeleid.Kerngegevens

nummer 35.925 XIV, K
ingediend 15 maart 2022
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 22 maart 2022 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. CDA en VVD stemden tegen. De OSF was niet aanwezig bij de stemming.
indiener(s) N.K. Koffeman (PvdD)
mede ondertekend door H.A. Berkhout (Nanninga)
R.A. Janssen (SP)
P. Nicolaï (PvdD)
H.M. Prast (PvdD)
A.C.M. Raven (OSF)
dossier(s) Begrotingsstaten Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2022 (35.925 XIV)
behandelende commissie(s) commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)
uitvoeringsstatus niet uitgevoerd

Bijzonderheden

zie ook

De Kamer heeft op 13 juni 2022 de antwoorden ontvangen op de schriftelijke vragen van het lid Koffeman (PvdD) naar aanleiding van twee door de Eerste Kamer aangenomen moties inzake datacenters (Aanhangsel van de Handelingen, 2021-2022 nr. 7).

Het lid Koffeman (PvdD) heeft in de plenaire vergadering van 22 februari 2022 verlof gevraagd om de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) te interpelleren over het kabinetsvoornemen om geen uitvoering aan deze motie.

De Eerste Kamer heeft het lid Koffeman op 22 februari na stemming bij zitten en opstaan verlof gegeven voor deze interpellatie.

Voor: GroenLinks, Fractie-Nanninga, Fractie-Otten, FVD, 50PLUS, PvdA, PvdD, SP, SGP en OSF.

Tegen: D66, CDA, VVD en ChristenUnie.

De interpellatie vond op 22 februari 2022 plaats.Uitvoering