35.925 XIV, H

Motie-Koffeman (PvdD) c.s. over het opschorten van de verkoop van agrarische gronden ten behoeve van hyperscale datacentersIn deze motie spreekt de Kamer uit dat de vestiging van een hyperscale datacenter in Zeewolde in strijd is met het algemeen belang en met wat in het coalitieakkoord is opgenomen over datacenters en een goede ruimtelijke inriching.

De regering wordt verzocht het Rijksvastgoedbedrijf opdracht te even verkoop van agrarische gronden ten behoeve van hyperscale datacenters op te schorten tot het moment dat een nieuwe kabinetsvisie voor ruimtelijke inrichting en datacenters gereed is.Kerngegevens

nummer 35.925 XIV, H
ingediend 21 december 2021
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 21 december 2021 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. CDA, VVD, D66 en ChristenUnie stemden tegen.
indiener(s) N.K. Koffeman (PvdD)
mede ondertekend door H.A. Berkhout (Nanninga)
H. Karakus (PvdA)
S.M. Kluit (GroenLinks)
M.J.M. Kox (SP)
P. Nicolaï (PvdD)
H.M. Prast (PvdD)
A.C.M. Raven (OSF)
dossier(s) Begrotingsstaten Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2022 (35.925 XIV)
behandelende commissie(s) commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
uitvoeringsstatus niet uitgevoerd