36.194, R

Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over het openbaar maken van contractenIn deze motie wordt de regering verzocht om contracten tussen producenten van vaccins en de overheid openbaar te maken.Kerngegevens

nummer 36.194, R
ingediend 16 mei 2023
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 23 mei 2023 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. Fractie-Otten, PVV, SGP, FVD en Fractie-Frentrop stemden voor.
indiener(s) A.W.J.A. van Hattem (PVV)
mede ondertekend door I.A. Bezaan (PVV)
M.H.M. Faber-van de Klashorst (PVV)
A.J.M. van Kesteren (PVV)
dossier(s) Eerste tranche wijziging Wet publieke gezondheid (36.194)
behandelende commissie(s) commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)
commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)