36.194, S

Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over maatregelen die al in het staatsnoodrecht zijn verankerdIn deze motie wordt de minister verzocht maatregelen die reeds in het staatsnoodrecht verankerd zijn, zoals de avondklok, niet in te zetten via de noodbevoegdheid uit de Wet publieke gezondheid.Kerngegevens

nummer 36.194, S
ingediend 16 mei 2023
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 23 mei 2023 na stemming bij zitten en opstaan Verworpen. Fractie-Nanninga, Fractie-Otten, PVV, SGP, FVD en Fractie-Frentrop stemden voor.
indiener(s) A.W.J.A. van Hattem (PVV)
mede ondertekend door M.H.M. Faber-van de Klashorst (PVV)
A.J.M. van Kesteren (PVV)
dossier(s) Eerste tranche wijziging Wet publieke gezondheid (36.194)
behandelende commissie(s) commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)
commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)