36.418, Q

Motie-Martens (GroenLinks-PvdA) c.s. over een meerjarige wetgevingsagenda fiscaliteitIn deze motie wordt de regering verzocht om te werken met een meerjarige fiscale wetgevingsagenda voor de duur van voorgenomen hervormingen die de behandeling van wetsvoorstellen meerjarig spreidt, op basis waarvan de Kamer in gesprek kan met de bewindspersoon en dat een moment in het voorjaar wordt benut om fiscale wetgeving te behandeling die in mindere mate samenhangt met de begrotingsbesluitvorming zoals traditioneel geldt voor het Belastingplan.Kerngegevens

nummer 36.418, Q
ingediend 12 december 2023
bij Pakket Belastingplan 2024
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 19 december 2023 na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.
indiener(s) R.O. Martens (GroenLinks-PvdA)
mede ondertekend door P.W. Geerdink (VVD)
A.Sj. van der Goot (OPNL)
E.H.J. Heijnen (BBB)
C.P.M. Moonen (D66)
M.J. van Rooijen (50PLUS)
P. Schalk (SGP)
dossier(s) Belastingplan 2024 (36.418)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)
uitvoeringsstatus niet uitgevoerd


Uitvoering