C, K

Motie-Flierman (CDA) c.s. over een besluitvormingskader voor het inbesteden en uitvoeren van activiteiten waarin de markt kan voorzienIn deze motie wordt de regering verzocht een besluitvormingskader te ontwikkelen voor het inbesteden en uitvoeren van activiteiten waarin de markt kan voorzien, gebaseerd op het uitgangspunt dat de overheid geen taken op zich neemt die in de marktsector even goed of beter kunnen worden uitgevoerd. De regering wordt ook verzocht een dergelijk kader aan de Kamer voor te leggen.Kerngegevens

nummer C, K
ingediend 21 januari 2014
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Na stemming bij zitten en opstaan op 28 januari 2014 verworpen. OSF, D66 en CDA stemden voor.
indiener(s) A.H. Flierman (CDA)
mede ondertekend door L.C. Brinkman (CDA)
P.H.J. Essers (CDA)
Th.C. de Graaf (D66)
W.B. Hoekstra (CDA)
C.A. de Lange (OSF)
G.H. Terpstra (CDA)
dossier(s) Verbinding verbroken? Onderzoek naar de parlementaire besluitvorming over de privatisering en verzelfstandiging van overheidsdiensten (C)