CLVI, P

Motie-Faber-Van de Klashorst (PVV) c.s. over het benoemen van feiten en personen tijdens plenaire debattenIn deze motie spreekt de Kamer als oordeel uit dat feiten die benoemd worden in het maatschappelijke- en publieke debat, ook benoemd kunnen worden tijdens de plenaire debatten, ook al betreft dit personen die niet aanwezig zijn.Kerngegevens

nummer CLVI, P
ingediend 9 mei 2023
bij het debat over het Voorstel tot herziening van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer (EK, B)
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 16 mei 2023 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. Fractie-Nanninga, Fractie-Otten, FVD, PVV en Fractie-Frentrop stemden voor.
indiener(s) M.H.M. Faber-van de Klashorst (PVV)
mede ondertekend door I.A. Bezaan (PVV)
A.W.J.A. van Hattem (PVV)
A.J.M. van Kesteren (PVV)
G.A. van Strien (PVV)
dossier(s) Verslag van de Tijdelijke commissie actualisering Reglement van Orde (CLVI)