35.300, F

Motie-Koffeman (PvdD) c.s. over het stopzetten van geplande subsidies voor houtgestookte biomassacentralesIn deze motie wordt de regering verzocht alle geplande subsidies voor houtgestookte biomassacentrales op zo kort mogelijke termijn stop te zetten.Kerngegevens

nummer 35.300, F
ingediend 29 oktober 2019
behandelstatus aangehouden
toelichting behandelstatus Op 5 november 2019 aangehouden. Heropening beraadslaging en stemming op 12 november 2019.
vervaldatum aanhouding 30 juni 2020
indiener(s) Drs. N.K. Koffeman (PvdD)
mede ondertekend door Prof.dr. P.B. Cliteur (FVD)
G. Gerbrandy (OSF)
A.M.V. Gerkens (SP)
Prof.mr. P. Nicolaï (PvdD)
Mr.drs. H. Otten (Fractie-Otten)
Drs. C. Teunissen (PvdD)
J.W.E. de Vries (Fractie-Otten)
dossier(s) Miljoenennota 2020 (35.300)
behandelende commissie(s) commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)