CXXIV, B

Motie-Nagel (50PLUS) c.s. over het volgen van commissievergaderingen middels een audiosysteemIn deze motie wordt gevraagd om commissievergaderingen te volgen via minimaal een audiosysteem.Kerngegevens

Nummer CXXIV, B
Ingediend 24 oktober 2017
Behandelstatus ingetrokken
Toelichting behandelstatus Ingetrokken op 24 oktober 2017.
Indiener(s) J.G. Nagel (50PLUS)
Mede ondertekend door Mr. M.H.H. Baay-Timmerman (50PLUS)
Mr. Th.C. de Graaf (D66)
Drs. N.K. Koffeman (PvdD)
M.J.M. Kox (SP)
Drs. F.C.W.C. Lintmeijer (GroenLinks)
Wetsvoorstel(len) Verslag van de Tijdelijke Commissie Werkwijze Eerste Kamer (CXXIV)