34.300 IV / CXIX, Q

Motie-Van Bijsterveld (CDA) c.s. over het ambt van RijksvertegenwoordigerIn deze motie wordt de regering verzocht bij de eerstvolgende wijziging van de WolBES voor te stellen daarin de naamgeving van het ambt van de Rijksvertegenwoordiger te vervangen door Commissaris Caraibisch Nederland, de taakomschrijving van het ambt in de WolBES zodanig te verhelderen dat de tweezijdigheid van de functie daaruit ook expliciet blijkt en te voorzien in een adequate toerusting van dit ambt. Kerngegevens