Debat over Scheldewetsvoorstellen geschorst, voortzetting op 7 en/of 8 juli, en overig nieuwsDe Eerste Kamer heeft vandaag met de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat gedebatteerd over de wetsvoorstellen

Het debat is geschorst en de afronding, inclusief eventuele stemmingen, is voorzien voor 7 en/of 8 juli 2008. Tijdens het debat zijn een viertal moties ingediend.

De Kamer heeft met de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gedebateerd over het wetsvoorstel

De stemming vindt, op verzoek van de fracties van de PvdA en de SP, plaats op 8 juli 2008.

De Kamer heeft de

na stemming bij zitten en opstaan verworpen. De fractie van de VVD stemde voor.

De Kamer heeft de wetsvoorstellen

zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.


Deel dit item: