Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Procedure controversieelverklaring in de Eerste Kamer25 februari 2010

Vanwege de demissionaire status van het kabinet zal de Eerste Kamer zich nader beraden op haar vergaderagenda voor de komende maanden en de bij de Kamer aanhangige voorstellen. De onderwerpen voor de plenaire vergadering van dinsdag 2 maart staan onder voorbehoud op de agenda. De Voorzitter stelt voorafgaand aan de plenaire vergadering na raadpleging van het College van Senioren de definitieve agenda vast.

In afwachting van de Tweede Kamer verkiezingen, die zijn gepland op 9 juni, en de daarop volgende formatie van een nieuw kabinet, worden wetsvoorstellen die als controversieel worden aangemerkt voorlopig niet behandeld. De Eerste Kamer zal zich op 2 maart beraden op de vraag welke bij de Kamer aanhangige voorstellen zij als controversieel beschouwt, en waarvan de Kamer de behandeling wil aanhouden tot een nieuw ‘missionair’ kabinet is aangetreden. Dit gebeurt eerst in fractieverband, en wanneer dit wordt gewenst vervolgens ook in de plenaire zitting. Voorzien wordt dat bij de selectie van voorstellen die als controversieel moeten worden aangemerkt de aandacht eerst uitgaat naar voorstellen die op korte termijn staan gepland voor een plenaire behandeling.

Agenda onder voorbehoud

De agenda voor de plenaire vergadering van 2 maart is vooralsnog ongewijzigd, maar alle voorstellen en hamerstukken worden onder voorbehoud geagendeerd. De Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (31.953) wordt op verzoek van de nieuw aangetreden (demissionaire) minister Huizinga van VROM niet op 2 maart behandeld, maar waarschijnlijk op 9 maart, zodat zij meer gelegenheid heeft om zich op het debat voor te bereiden.

Voorlopig geagendeerd zijn: het wetsvoorstel Openbaarmaking nevenfuncties en inkomsten uit nevenfuncties (30.425), dat is geagendeerd in combinatie met het wetsvoorstel Harmonisatie uitkeringsrechten Tweede Kamerleden en openbaarmaking nevenfuncties en inkomsten uit nevenfuncties voor leden van de Staten-Generaal en Europarlementariërs (30.693). In het licht van de demissionaire status van het kabinet kan de behandeling van deze wetsvoorstellen worden opgeschort. Hierover zal dinsdag 2 maart in de loop van de dag duidelijkheid ontstaan, waarna berichtgeving op deze site volgt.

Sociale media menu


Deel dit item: