Voorstel Wijziging Mediawet inzake modernisering stelsel landelijke publieke omroep aangenomen en overig nieuwsDe Eerste Kamer heeft vandaag het voorstel

zonder stemming aangenomen. PVV en SP is daarbij aantekening verleend.

Over de tijdens het debat ingediende

wordt op 12 november 2013 gestemd.

De Kamer heeft met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gedebatteerd over de wetsvoorstellen

De stemmingen over de wetsvoorstellen vinden plaats op 12 november 2013.

De Kamer heeft met de staatssecretaris van Economische Zaken gedebatteerd over het wetsvoorstel

Tijdens het debat werden de volgende moties ingediend:

De stemmingen over het wetsvoorstel en over de moties vinden plaats op 12 november 2013.

Het wetsvoorstel

is zonder stemming aangenomen.

De wetsvoorstellen

zijn zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.


Deel dit item: