Eerste Kamer stemt in met elektronische uitwisseling medische gegevensDe Eerste Kamer heeft op 4 oktober 2016 ingestemd met het wetsvoorstel van minister Schippers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) over Cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens. De fracties van VVD, CDA, D66, PvdA, CU, SGP, OSF en 50PLUS steunden het wetsvoorstel; de fracties van PVV, SP, Groen Links en PvdD stemden tegen. Het wetsvoorstel regelt de randvoorwaarden voor een veilige uitwisseling van medische gegevens. Het is in aangepaste vorm de opvolger van het wetsvoorstel voor de invoering van een elektronisch patiëntendossier dat in 2011 door de Eerste Kamer werd verworpen.

De Eerste Kamer stemde in het kader van dit wetsvoorstel ook over twee moties. Een (gewijzigde) motie van senator Bredenoord (D66) over het toepassen van een Europese richtlijn (EK 33.509, R) werd unaniem aangenomen. Een tweede (gewijzigde) motie van senator Bredenoord, over intensivering van het toezicht (EK 33.509, Q), werd ook unaniem aangenomen. Een motie van senator Teunissen (PvdD) over het behoud van de mogelijkheid voor patiënten om gegevens via decentrale systemen uit te wisselen (EK 33.509, S), komt dinsdag 11 oktober in stemming.

Het wetsvoorstel stelt kaders voor het uitwisselen van medische gegevens. Bepaalde onderdelen, zoals het digitaal inzagerecht en de gespecificeerde toestemming van patiënten, gaan pas na drie jaar in. Dan moet duidelijk zijn of de informatie-uitwisseling technisch uitvoerbaar en betrouwbaar is en hoe de gespecificeerde toestemming van patiënten gaat werken.


Deel dit item: