Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Debat eigen bijdrage veroordeelden kosten strafvordering en slachtofferzorg wederom geschorst5 oktober 2016

Het plenaire debat over het wetsvoorstel Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de eigen bijdrage van veroordeelden aan de kosten van de strafvordering en de slachtofferzorg (34.067) met minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) is dinsdag na de eerste termijn van de minister op verzoek van de Kamer geschorst. De Kamer besloot hiertoe op verzoek van senator Strik (GroenLinks) om de minister in de gelegenheid te stellen een brief aan de Kamer te sturen. Hierin moeten onduidelijkheden over in het debat gedane mondelinge toezeggingen weggenomen worden. Het debat wordt hervat op dinsdag 15 november.

De Kamer wil met name opheldering over wat de minister in de wet en in Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB's) wil regelen en welke wijzigingen hij heeft aangebracht sinds het debat in de Eerste Kamer kort voor de zomer op verzoek van de minister was aangehouden. Diverse senatoren constateerden in de eerste termijn van de minister onduidelijkheden. "Mij ontbreekt nu even het overzicht als het gaat om de exacte reikwijdte en het volume van de wet. Dit begint wat te lijken op goochelen met wet en AMvB's", zo hield senator Engels (D66) de minister voor. "Mij is niet meer helder waarover we het nu precies hebben", aldus senator Wezel (SP). "Er zijn vragen gesteld aan de minister, maar die kon geen extra duidelijkheid geven. Daarom lijkt het me verstandiger om ze eerst op papier te zien, zodat we ons goed kunnen realiseren wat de gevolgen daarvan zijn", zo motiveerde senator Strik tenslotte haar verzoek om het debat te schorsen. Van der Steur gaf aan dat hij slechts één wijziging voor ogen heeft, namelijk verzachting van één bepaling ten aanzien van de eigen bijdrage voor veroordeelden.

Ook Voorzitter Broekers-Knol vroeg in het debat om opheldering over wat de minister op een bepaald moment bedoelde: "Ik hoorde u zeggen dat u het wetsvoorstel hebt aangepast naar aanleiding van opmerkingen die ook in deze Kamer zijn gemaakt. Kunt u dat nog even toelichten? Wij hebben de wet namelijk gekregen zoals die in de Tweede Kamer is aangenomen. Daarnaast is hier in eerste termijn het debat gevoerd. U hebt toch sindsdien de wet niet gewijzigd?" Van der Steur: "Nee, de wet uiteraard niet. Maar ik zal in de uitvoering van de wet de bedragen aanpassen." Broekers-Knol: "U zei dat dat u dat al hebt gedaan." Van der Steur: "Ik heb het gedaan, in de zin dat de AMvB al klaar is."

Doorberekening kosten voor veroordeelden komt uit Regeerakkoord

Het wetsvoorstel voegt aan het Wetboek van Strafvordering een regeling toe waardoor veroordeelden een deel van de kosten voor de opsporing, vervolging en berechting van door hen gepleegde strafbare feiten moeten betalen. Deze gedeeltelijke doorberekening van de kosten zijn niet alleen de kosten voor de vervolging van de dader, maar ook de kosten voor de zorg aan slachtoffers. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan het Regeerakkoord van het kabinet Rutte II (TK 33.410, nr. 15). Veroordeelden moeten met dit voorstel een vast forfaitair bedrag betalen. Dit bedrag wordt vastgesteld bij Algemene Maatregel van Bestuur. Personen die worden vrijgesproken of ontslagen van alle rechtsvervolging zonder dat een straf of maatregel is opgelegd, betalen geen bijdrage.

Het voorstel (EK 34.067, A) is op 23 juni 2015 aangenomen door de Tweede Kamer. De PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, de SGP, de VVD, Houwers, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, Van Vliet en de PvdA stemden voor.

De Eerste Kamer heeft op 7 juni 2016 de plenaire behandeling van het wetsvoorstel op verzoek van de minister van Veiligheid en Justitie na de eerste termijn van de Kamer aangehouden. De voortzetting van de behandeling vond plaats op 4 oktober 2016. De behandeling is in afwachting van een brief van de minister geschorst tot 15 november 2016.


Sociale media menu


Deel dit item: