Wetsvoorstel Vereenvoudiging van het verdeelmodel van het provinciefonds aangenomen en overig nieuws

23 mei 2017

De Eerste Kamer heeft vandaag met de minister-president en de minister van Buitenlandse Zaken gedebatteerd over het wetsvoorstel

De stemming over dit wetsvoorstel vindt plaats op 30 mei 2017.

De Kamer heeft het wetsvoorstel

zonder stemming aangenomen.

Het voorstel

is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PvdD en Prast (D66) stemden tegen.

Het wetsvoorstel

is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. SGP, GroenLinks, PvdD, OSF, SP, PVV en Prast (D66) stemden tegen.

De

is aangehouden.

De

is na stemming bij zitten en opstaan verworpen. GroenLinks, PvdD, 50PLUS, OSF, SP en PVV stemden voor.

De

is na hoofdelijke stemming met 16 stemmen voor (PvdD, SP, GroenLinks en OSF) en 56 stemmen tegen verworpen.

Het voorstel

is als hamerstuk afgedaan. De fractie van de PVV is daarbij aantekening verleend.

De wetsvoorstellen

zijn als hamerstukken afgedaan.