14 november debat over bewaren kentekengegevens9 november 2017

De plenaire vergadering van de Eerste Kamer op dinsdag 14 november bevat één agendapunt, namelijk de behandeling van het wetsvoorstel Vastleggen en bewaren kentekengegevens door de politie. Daarnaast vinden er dinsdagmiddag in de Kamer de gebruikelijke commissievergaderingen plaats. In een aantal commissievergaderingen wordt kennisgemaakt met bewindslieden uit het nieuwe kabinet Rutte-III.

Plenair debat: vastleggen en bewaren kentekengegevens door politie

Het wetsvoorstel Vastleggen en bewaren kentekengegevens (33.542) door de politie is op 8 november 2016 aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft op 26 september 2017 de schriftelijke voorbereiding afgerond. Voor het plenaire debat hebben zich acht sprekers aangemeld: Dercksen(PVV), Bredenoord (D66), Wezel (SP), Strik (GL), Vlietstra (PvdA), Rombouts (CDA), Knip (VVD).

Het wetsvoorstel voegt aan het Wetboek van Strafvordering een regeling toe die het mogelijk maakt om kentekengegevens van voertuigen in een kentekenregister vast te leggen en te bewaren. Bij kentekengegevens moet gedacht worden aan het kenteken, de locatie, het tijdstip en de foto van het voertuig. Deze passagegegevens worden opgenomen in het kentekenregister en mogen binnen vier weken gebruikt worden bij de opsporing van een specifiek misdrijf en voor de aanhouding van voortvluchtige personen.

Kennismakingsgesprekken commissies met nieuwe bewindslieden

Er staan dinsdagmiddag elf commissievergaderingen op de agenda van de Eerste Kamer. In een aantal wordt informeel kennisgemaakt met nieuwe bewindslieden. Zo ontvangt de commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) minister Van Engelshoven van OCW en minister Slob voor basis- en voortgezet onderwijs en media. De commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ontvangt minister De Jonge van VWS, staatssecretaris Blokhuis van VWS en minister Bruins voor medische zorg. De commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) heeft een kennismakingsgesprek met minister Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Sociale media menu


Deel dit item: