Interparlementair Koninkrijksoverleg op Aruba afgerondEen parlementaire delegatie van de Eerste en Tweede Kamer nam van dinsdag 9 januari tot en met donderdag 11 januari deel aan het Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO) op Aruba. Tijdens het IPKO is onder meer gesproken over de gevolgen voor de Bovenwindse Eilanden Sint-Maarten, Sint-Eustatius en Saba van orkaan Irma. Het driedaags overleg werd afgesloten met het tekenen van de slotverklaring.

Gedurende het IPKO vergaderden delegaties van de Staten-Generaal en van de Staten van Aruba, Curaçao en Sint-Maarten onder voorzitterschap van de Statenvoorzitter van Aruba, de heer Ady Thijsen over belangrijke thema's die alle landen van het Koninkrijk aangaan. De centrale thema's voor dit IPKO waren duurzaamheid en klimaat. Voorafgaand aan het IPKO bezocht de delegatie Bonaire voor het afleggen van een aantal werkbezoeken.

Agenda IPKO

Op dinsdag stond onder andere een presentatie over de gevolgen van orkaan Irma op de agenda. De situatie op Sint-Maarten werd besproken nadat deze verwoestende orkaan in september 2017 over de Bovenwindse eilanden trok. Daarnaast was er aandacht voor de politieke situatie in Venezuela en de mogelijke gevolgen hiervan voor het Caribische deel van het Koninkrijk.

Woensdag stond in het teken van de Sustainable Development Goals. Dit zijn een reeks doelstellingen voor toekomstige duurzame ontwikkeling op basis van internationale samenwerking. Ze zijn opgesteld door de Verenigde Naties en gelden als de wereldwijde doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. De stand van zaken van de Sustainable Development Goals in Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten werden besproken gevolgd door een werkbezoek aan een instelling op het gebied van energie.

De samenstelling van de Nederlandse delegatie was als volgt:

Eerste Kamer

Ruard Ganzevoort (GroenLinks, plaatsvervangend delegatieleider en voorzitter van de commissie Koninkrijksrelaties)

Sophie van Bijsterveld (CDA)

Thom de Graaf (D66)

Mohamed Sini (PvdA)

Tweede Kamer

Alexander Pechtold (D66, delegatieleider)

Joba van den Berg (CDA)

André Bosman (VVD)

Antje Diertens (D66)

Machiel de Graaf (PVV)

Attje Kuiken (PvdA)

Ronald van Raak (SP)

Liesbeth van Tongeren (GroenLinks)

Afsprakenlijst IPKO 11 januari 2018PDF-document


Deel dit item: