Kamer debatteert twee dagen over zorg- en dwangwetten12 januari 2018

De Eerste Kamer debatteert maandag 15 en dinsdag 16 januari 2018 met de ministers De Jonge (VWS) en Dekker (Rechtsbescherming) en staatssecretaris Blokhuis (VWS) plenair over drie wetsvoorstellen die te maken hebben met zorg en dwang.

Agenda 15 januari 2018
Meer afbeeldingen

De aanvangstijd van het debat op maandag 15 januari is vervroegd naar 13.00 uur.

Het gaat om de  wetsvoorstellen Wet forensische zorg (32.398), de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (31.996) en de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (32.399).

De Eerste Kamer heeft eerder besloten de drie wetsvoorstellen vanwege de nauwe onderlinge verwevenheid gezamenlijk te behandelen.

Het plenaire debat begint maandagmiddag 15 januari 2018 om 13.00 uur met de eerste termijn van de Kamer. Hiervoor hebben zich 12 senatoren als spreker aangemeld voor in totaal 265 minuten spreektijd. De regering antwoordt maandagavond vanaf 20.45 uur, waarna het debat dinsdagochtend 16 januari 2018 met de tweede termijn van Kamer en regering afgesloten wordt.

Over de wetsvoorstellen wordt in beginsel dinsdag 23 januari 2018 gestemd.

Plenaire agenda voor maandag 15 januari 2018

Plenaire agenda voor dinsdag 16 januari 2018

Sociale media menu


Deel dit item:
Agenda 15 januari 2018
Agenda 15 januari 2018