Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Nieuws uit de commissies: dinsdag 30 oktober 201831 oktober 2018

Hieronder treft u een selectie aan van de besluiten van de commissies van de Eerste Kamer op dinsdag 30 oktober 2018 over de voortgang in de behandeling van wetsvoorstellen en andere zaken. De volledige besluitenlijst staat in de korte aantekeningen van de commissies.

De Handelingenkamer is in gebruik als commissiekamer
Meer afbeeldingen

Schriftelijke inbreng

Belediging staatshoofden en andere publieke personen en instellingen

De fractie van CDA (Van Bijsterveld) levert inbreng voor het nader voorlopig verslag met betrekking tot het initiatiefvoorstel-Verhoeven Vervallen enkele bijzondere bepalingen over belediging staatshoofden en andere publieke personen en instellingen.

Indexering eigen bijdrage huurtoeslag

Inbreng voor het voorlopig verslag voor het wetsvoorstel Wet aanpassing indexering eigen bijdrage huurtoeslag en het vervallen van de maximale inkomensgrenzen. wordt geleverd door de fracties van PVV (Van Hattem), SP (Köhler), PvdA (Fiers), GroenLinks (Lintmeijer) en ChristenUnie (Bikker).

Levensbeschouwelijk onderwijs en godsdienstonderwijs op openbare scholen

De fractie van de ChristenUnie (Bikker) levert inbreng voor nader schriftelijk overleg naar aanleiding van de brief van de minister voor Basis- en Voorgezet Onderwijs en Media van 3 oktober 2018 inzake beantwoording vragen voorhang Besluit bekostiging levensbeschouwelijk onderwijs en godsdienstonderwijs op openbare scholen. De fracties van CDA, SP, GroenLinks en SGP sluiten zich bij de inbreng aan.

Engelstalige rechtspraak internationale handelskamers

De commissie Justitie en Veiligheid brengt eindverslag en stelt voor een plenair debat te houden over het wetsvoorstel Engelstalige rechtspraak internationale handelskamers rechtbank en gerechtshof Amsterdam (Netherlands Commercial Court) op 4 december 2018.

Hamerstukken

Wet toezicht trustkantoren 2018

De commissie voor Financiën brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

Overig nieuws

Wet fiscale maatregel rijksmonumenten

De commissie Financiën stelt voor de plenaire behandeling van het voorstel te betrekken bij de plenaire behandeling van het pakket Belastingplan 2019, voorzien op 10 en 11 december 2018. Voorts stelt de commissie voor de leden van de commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel te betrekken.

Sociale media menu


Deel dit item:
De Handelingenkamer is in gebruik als commissiekamer
De Handelingenkamer is in gebruik als commissiekamer