Basisschoolleerlingen in debat in de Derde Kamer16 november 2018

Op vrijdag 16 november 2018 is in de plenaire vergaderzaal van de Eerste Kamer voor de vijftiende keer het finaledebat van de Derde Kamer gehouden. Dit is een gezamenlijk initiatief van de Eerste en Tweede Kamer en ProDemos voor groepen 7 en 8 in het basisonderwijs. De drie finalisten waren groep 8 van Basisschool De Vuurvogel uit Uithoorn, groep 7 van de OBS de Achtbaan uit Zwanenburg en groep 8a van de St. Nicolaasschool uit Haren. Hun inzendingen in de voorronden waren de slimste en creatiefste.

Basisschoolleerlingen in debat in de Derde Kamer
Meer afbeeldingen

Tijdens het finaledebat zijn de leerlingen verdeeld over drie fracties: de groene, de blauwe en de roze. De Voorzitter van de Eerste Kamer, Ankie Broekers-Knol, leidde het debat. Voor de ondersteuning van de fracties werkten de Eerste en Tweede Kamerleden Elco Brinkman, Mary Fiers, Meta Meijer, Kirsten van den Hul, Gidi Markuszower en Judith Tielen mee, net als ambtelijke medewerkers van de beide Kamers.

Het debat was verdeeld in drie rondes. Per ronde werd een stelling verdedigd. Kinderen van de andere fracties konden vervolgens vragen stellen bij de interruptiemicrofoon. Maar, benadrukte de Voorzitter, alleen als er via de Voorzitter wordt gesproken.

De groene fractie verdedigde de stelling 'Het delen van foto's waar andere kinderen op staan in groepsapps moet verboden worden', de blauwe fractie 'De wintertijd moet afgeschaft worden' en de roze fractie 'De regering mag inenten verplichten voor alle kinderen'. Nadat er hoofdelijk gestemd is over wie zijn stelling het beste heeft verdedigd, blijkt er sprake te zijn van een gedeelde eerste plek voor de groene en roze fracties. Het gejuich is er niet minder om. De middag is afgesloten met een pannenkoekenlunch, gevolgd door een rondleiding door de plenaire zaal van de Tweede Kamer en de Ridderzaal.

Meer informatie over de Derde Kamer en eerdere finaledebatten is te vinden op www.derdekamer.nl.

Sociale media menu


Deel dit item:
Basisschoolleerlingen in debat in de Derde Kamer
Basisschoolleerlingen in debat in de Derde Kamer
De blauwe fractie verdedigt haar stelling
De blauwe fractie verdedigt haar stelling
De groene fractie verdedigt haar stelling
De groene fractie verdedigt haar stelling
Drukte bij de interruptiemicrofoon
Drukte bij de interruptiemicrofoon
Basisschoolleerlingen in debat in de Derde Kamer
Basisschoolleerlingen in debat in de Derde Kamer
Groepsfoto met Eerste Kamervoorzitter Ankie Broekers-Knol
Groepsfoto met Eerste Kamervoorzitter Ankie Broekers-Knol
De Kamerleden die voor één dag coach waren
De Kamerleden die voor één dag coach waren
Vooruit
Terug