Wetsvoorstellen pakket Belastingplan 2019 c.a. aangenomen en overig nieuwsDe Eerste Kamer heeft vandaag de wetsvoorstellen van het pakket Belastingplan 2019 c.a. na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. Daarbij is ook gestemd over de moties die bij de plenaire behandeling van een aantal wetsvoorstellen op 11 december 2018 waren ingediend en over een na de Algemene politieke beschouwingen op 30 oktober 2018 aangehouden motie:

De Kamer heeft 25 wetsvoorstellen als hamerstukken afgedaan:

Het voorstel

is na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.

Het wetsvoorstel

is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: SGP, ChristenUnie, VVD, PvdA, CDA, GroenLinks, 50PLUS, OSF, SP, D66 en PVV.

Tegen: PvdD.

De

is aangehouden.

Het wetsvoorstel

is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: SGP, ChristenUnie, VVD, PvdA, CDA, GroenLinks, 50PLUS, OSF, SP, D66 en PVV.

Tegen: PvdD.

Tijdens de plenaire behandeling van het onderdeel Immigatie en asiel van deze begroting is vandaag een vijftal moties ingediend waarover ook werd gestemd.

Het wetsvoorstel

is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: SGP, ChristenUnie, VVD, CDA, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, OSF en D66.

Tegen: PvdA, SP en PVV.

De

is na stemming bij zitten en opstaan verworpen. De PVV-fractie stemde voor.

De

is na stemming bij zitten en opstaan verworpen. PvdA, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, OSF en SP stemden voor.

Het wetsvoorstel

is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: SGP, ChristenUnie, VVD, PvdA, CDA, GroenLinks, OSF, SP, D66 en 50PLUS.

Tegen: PvdD en PVV.Deel dit item: