Motie-Aardema (PVV) c.s. over het terugbrengen van het ODE tarief voor 2019 en verdere jaren naar nul euro (EK 35.004, E)In deze motie wordt de regering verzocht om bij het vaststellen van de tarieven ODE voor 2019 en verdere jaren, dit tarief terug te brengen naar nul euro.ingediend

18 december 2018

resultaat

Op 18 december 2018 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. De PVV-fractie stemde voor.

bij

indiener

mede ondertekend door