Wetsvoorstel Verruiming toegang tot speciaal beschermde gebieden op Antarctica aangenomen en overig nieuws19 februari 2019

De Eerste Kamer heeft vandaag het voorstel

als hamerstuk afgedaan.

Het wetsvoorstel

is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: VVD, PvdA, GroenLinks, D66 en PVV.

Tegen: SGP, ChristenUnie, CDA, PvdD, OSF, 50PLUS en SP.

Over de tijdens de plenaire behandeling van dit wetsvoorstel op 12 februari 2019 ingediende moties is ook gestemd.

Het wetsvoorstel

is zonder stemming aangenomen.

De

is na stemming bij zitten en opstaan verworpen. ChristenUnie, PvdA, GroenLinks, PvdD, OSF en 50PLUS stemden voor.

De

is na stemming bij zitten en opstaan verworpen. PvdA, GroenLinks, PvdD, OSF, 50PLUS, SP, PVV en het lid Prast (D66) stemden voor.

De Kamer heeft met de minister van Justitie en Veiligheid en de minister voor Rechtsbescherming gedebatteerd in het kader van de voortzetting van het beleidsdebat over de staat van rechtsstaat van 22 mei 2018. Tijdens dit debat werden zeven moties ingediend. Over deze zeven moties en over de op 22 mei 2018 ingediende en op 29 mei 2018 aangehouden

wordt op 5 maart 2019 gestemd.


Sociale media menu


Deel dit item: