Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over openbaarheid van vergaderverslagen van Klimaatberaad en sectortafels aangenomen en overig nieuws5 maart 2019

De Eerste Kamer heeft vandaag met de initiatiefnemers en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gedebatteerd over het

De stemming over het wetsvoorstel vindt plaats op 12 maart 2019.

De Kamer heeft met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gedebatteerd over het voorstel

De stemming over het wetsvoorstel vindt plaats op 12 maart 2019.

De wetsvoorstellen

zijn als hamerstukken afgedaan.

De afhandeling van het voorstel

als hamerstuk is op verzoek van de CDA-fractie van de plenaire agenda afgevoerd. De Eerste Kamercommissie voor Financiën (FIN) bespreekt vandaag de nadere procedure.

De Kamer heeft zonder beraadslaging en zonder stemming ingestemd met een brief van de Voorzitter van de Eerste Kamer met het verzoek om voorlichting van de Raad van State over de

De

is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. ChristenUnie, VVD en CDA stemden tegen.

De Kamer heeft gestemd over enkele van de 7 moties die waren ingediend tijdens de voortzetting van het beleidsdebat over de staat van rechtsstaat van 22 mei 2018:

De

en de

zijn ingetrokken.


Sociale media menu


Deel dit item: