Wetsvoorstel Incidentele suppletoire begroting Air France-KLM aangenomen en overig nieuws19 maart 2019

De Eerste Kamer heeft vandaag het wetsvoorstel

als hamerstuk afgedaan. De PvdD-fractie is daarbij aantekening verleend.

Het voorstel

is als hamerstuk afgedaan.

Het

is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: VVD, PvdA, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, OSF, SP, D66 en PVV.

Tegen: SGP, ChristenUnie en CDA.

De tijdens een korte heropening van de beraadslaging ingediende

is na stemming bij zitten en opstaan verworpen.

Voor: SGP, ChristenUnie, CDA en OSF.

Tegen: VVD, PvdA, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, SP, D66 en PVV.

De

is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: VVD, PvdA, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, OSF, SP en D66.

Tegen: SGP, ChristenUnie, CDA en PVV.

Het

is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: SGP, ChristenUnie, VVD, CDA, 50PLUS, OSF, D66 en PVV.

Tegen: PvdA, GroenLinks, PvdD en SP.

De Kamer heeft met de minister van Buitenlandse Zaken gedebatteerd over het voorstel

Tijdens dat debat werd de

ingediend.

De stemmingen over het wetsvoorstel en de motie vinden plaats op 26 maart 2019.

De Kamer heeft ingestemd met het advies van de Eerste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 12 maart 2019 om de plenaire behandeling van het voorstel

uiterlijk eind mei 2019 voort te zetten. De minister voor Medische Zorg en Sport is verzocht de resultaten van het uitgevoerde nader onderzoek alsmede zijn standpunt uiterlijk 19 april 2019 aan de Kamer te doen toekomen.


Sociale media menu


Deel dit item: